2 december 2021

Veilige en slimme database gezocht? Dat wordt Blockchain!

2 min read
blockchain training

Voor talrijke bedrijven, instanties en overheden is het een hoofdpijndossier waar nooit een einde aan lijkt te komen: hoe zorg je ervoor dat waardevolle bedrijfsdata veilig zijn en niet gestolen worden door cybercriminelen? Deze criminelen lijken soms steeds slimmer te worden, maar dat geldt gelukkig ook voor manieren om hun hun ‘werk’ onmogelijk te maken. Op het gebied van databases heeft de ontwikkeling de laatste jaren ook geenszins stilgestaan. Werk je bij een bedrijf of instantie waar werkelijk op innovatie wordt ingezet? Dan heb je vast al eens gehoord van Blockchain. Dit is een gedecentraliseerd functionerende database waar je uiterst veilig transacties en gegevens kunt opslaan. Alle informatie wordt in blokjes opgeslagen in het voltallige computernetwerk waar sprake van is. Deze database is dus niet afhankelijk van een centrale opslaglocatie. Mede daarom is Blockchain heel wat veiliger dan oudere opslagmethodes, waarbij meestal wél alles vanuit een centraal punt werd aangestuurd. Werken met Blockchain vergt overigens wel enige oefening. Een Blockchain training vooraf volgen is dan ook geen overbodige luxe.

blockchain training

In welke vakgebieden is Blockchain met name interessant?

In wezen zou je Blockchain kunnen inzetten voor nagenoeg alle zakelijke toepassingen. Toch zijn er werkvelden waarbij Blockchain meer dan gemiddeld logisch is om in te zetten, en waarbij dat soms al gebeurt. We hebben het bij uitstek over deze twee sectoren:

blockchain training

• De zorgwereld. Zowel zorgpersoneel als zorgbehoevenden hekelen de tijdrovende en inefficiënte procedures die met zorgverzekeraars tot deals moeten leiden. Met Blockchain zou dit voor alle partijen veel sneller kunnen, wat ideaal is voor alle partijen. Tel daarbij op dat zorginstanties patiëntgegevens via Blockchain veel sneller met elkaar kunnen delen. Tot voor kort ging dit nog veelal handmatig, wat uiteraard tijdrovend en foutgevoelig is.

• Cryptovaluta. Bitcoin is heden ten dage in wezen de bekendste toepassing van Blockchain, waarbij in dit geval de tussenkomst van een centrale financiële mogendheid ontbreekt.